اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۳۴۹۴۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۳۴۹۵۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۷۲۶۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۰۱۲۴۵۰۵۳۷ ۰۰۹۸
۹۱۲۸۳۳۸۸۱۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
تهران -خیام شمالی - روبروی پارک شهر -کوچه افخمی- پاساژ 110 - طبقه اول پلاک 5

بازرگانی تجهیز صنعت ایرانیان 36349466-021

تلفن

  • ۳۶۳۴۹۴۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۶۳۴۹۵۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۶۶۱۷۲۶۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۰۱۲۴۵۰۵۳۷ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۸۳۳۸۸۱۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   تهران -خیام شمالی - روبروی پارک شهر -کوچه افخمی- پاساژ 110 - طبقه اول پلاک 5