اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۱۱۱۲۷۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۵۱۰۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۰۵۶۵۸۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۰۹۱۲۳۰۲۵۱۴۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، بالاتر از چهارراه گلوبندک ، پاساژ محمدی ، طبقه 2 ، واحد 24

پارس آبتین صنعت 33945109 - 021

تلفن

  • ۳۳۱۱۱۲۷۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۴۵۱۰۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۶۰۵۶۵۸۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۰۹۱۲۳۰۲۵۱۴۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   خیابان خیام شمالی ، بالاتر از چهارراه گلوبندک ، پاساژ محمدی ، طبقه 2 ، واحد 24