اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۳۴۹۴۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۳۴۹۵۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۷۲۶۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۰۱۲۴۵۰۵۳۷ ۰۰۹۸
۹۱۲۸۳۳۸۸۱۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
تهران -خیام شمالی - روبروی پارک شهر -کوچه افخمی- پاساژ 110 - طبقه اول پلاک 5


       

لیست قیمت محصولات بازرگانی تجهیز صنعت ایرانیان 36349466-021

۱۲:۵۲:۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

محصولات جدید بازرگانی تجهیز صنعت ایرانیان 36349466-021


شیر فلکه استاندارد

شیر فلکه استاندارد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی استاندارد

شیر فلکه کشویی استاندارد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی برنجی

شیر فلکه کشویی برنجی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر غیر گازی استاندارد

شیر غیر گازی استاندارد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر غیر گازی برنجی سامین

شیر غیر گازی برنجی سامین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر غیر گازی برنجی استاندارد سامین

شیر غیر گازی برنجی استاندارد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر غیر گازی برنجی

شیر غیر گازی برنجی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی برنجی سامین

شیر کشویی برنجی سامین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه برنجی استاندارد

شیر فلکه برنجی استاندارد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر پکیجی سامین

شیر پکیجی سامین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر پکیجی استاندارد

شیر پکیجی استاندارد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر پکیجی استاندارد سامین

شیر پکیجی استاندارد سامین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی برنجی سامین

شیر فلکه کشویی برنجی سامین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرفلکه کشویی سامین

شیرفلکه کشویی سامین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه برنجی سامین samin

شیر فلکه برنجی سامین samin...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی برنجی استاندارد

شیر فلکه کشویی برنجی استاندارد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه کشویی برنجی استاندارد سامین

شیر فلکه کشویی برنجی استاندارد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر غیر گازی سامین

شیر غیر گازی سامین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه سامین

شیر فلکه سامین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر رادیاتور

شیر رادیاتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر صافی برنجی

شیر صافی برنجی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر زانویی رادیاتور سامین

شیر زانویی رادیاتور سامین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر رادیاتور سامین

شیر رادیاتور سامین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر رادیاتور استاندارد

شیر رادیاتور استاندارد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر صافی برنجی استاندارد سامین

شیر صافی برنجی استاندارد سامین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش شیر فلکه سامین

نماینده فروش شیر فلکه سامین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر یکسر رو پیچ پکیجی

شیر یکسر رو پیچ پکیجی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر زانویی سامین

شیر زانویی سامین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر زانویی‌ رادیاتور استاندارد سامین

شیر زانویی‌ رادیاتور استاندارد سامین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر صافی برنجی استاندارد

شیر صافی برنجی استاندارد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر صافی سامین

شیر صافی سامین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر صافی برنجی سامین

شیر صافی برنجی سامین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی سامین

شیر گازی سامین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی برنجی

شیر گازی برنجی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی برنجی استاندارد

شیر گازی برنجی استاندارد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر صافی مغزی برنجی

شیر صافی مغزی برنجی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی برنجی استاندارد سامین

شیر گازی برنجی استاندارد سامین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر صافی مغزی برنجی استاندارد

شیر صافی مغزی برنجی استاندارد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش شیر فلکه برنجی سامین

نماینده فروش شیر فلکه برنجی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش شیر فلکه سامین

نمایندگی فروش شیر فلکه سامین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی شیر فلکه کشویی سامین

نمایندگی شیر فلکه کشویی سامین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر زانویی رادیاتور استاندارد

شیر زانویی رادیاتور استاندارد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر زانویی استاندارد

شیر زانویی استاندارد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر شوفاژ استاندارد

شیر شوفاژ استاندارد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی شیر فلکه برنجی سامین

نمایندگی شیر فلکه برنجی سامین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر غیر گازی برنجی استاندارد

شیر غیر گازی برنجی استاندارد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش شیر فلکه سامین

عامل فروش شیر فلکه سامین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر صافی مغزی برنجی استاندارد

شیر صافی مغزی برنجی استاندارد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر صافی مغزی برنجی سامین

شیر صافی مغزی برنجی سامین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر صافی مغزی سامین

شیر صافی مغزی سامین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0